Bouwvoorschriften deelnemers Trade Mart

 • Maximale bouwhoogte: 20 meter, behoudens enkele plaatsen in de standvlakken naast de buitenwanden van het Beatrixgebouw, waar de vrije hoogte 2.75 meter bedraagt (houd er altijd rekening mee dat de ruimte tussen sprinklerkopen en maximale standbouwhoogte minimaal 50 cm bedraagt).
 • Plafond: maximaal 30% gesloten, verdeeld over het gehele oppervlak. De sprinklerinstallatie mag niet geblokkeerd worden.
 • Te gebruiken materialen: brand vertragend, geïmpregneerd.
 • Afsluiting / rolluiken: minimaal 30% lucht doorlatend
 • Stand-constructie: de stand moet zelfdragend zijn. D.w.z. dat het niet is toegestaan om bevestigingen te maken aan vloeren, kolommen en leidingen van het Beatrixgebouw van Jaarbeurs Utrecht.
 • Openheid stand: minimaal 50% van de strekkende meters voor de toegang tot de stand dient in de vorm van ingang te zijn. De standbouwtekening zal door Trade Mart Utrecht worden beoordeeld op transparantie van de stand. Is de ingang minder dan 50% van de wandlengte, dan dient 50% van de wandlengte die niet wordt gebruikt als ingang, van glas of enig ander doorzichtig materiaal te zijn.
 • Het is niet toegestaan om bevestigingen te maken aan vloeren, pilaren en leidingen van Jaarbeurs Utrecht.
 • Standbouwtekening: vóór aanvang van de bouw, dien je bij jouw accountmanager een standbouwtekening ter goedkeuring te overleggen, met exacte afmetingen van jouw standbouw en een duidelijke weergave van de plafondindeling. Deze tekening dient 4 weken vóór aanvang van de bouw te zijn afgegeven.
 • Aanvragen van aansluitingen elektra en water kun je middels het aanvraagformulier tijdig indienen bij het Customer Support (030-295 59 99). Het formulier kun je opvragen. Heb je naar aanleiding hiervan nog vragen, dan kun je rechtsreeks contact opnemen met Customer Support.
 • Elektra dient voor in gebruik name gekeurd te worden door een erkend installateur aan de hand van formulier 4.1C, Controle rapport. Dit formulier dient desgevraagd overlegd te worden aan de controleur van technische installaties van Jaarbeurs.
 • Standbouwer: vergeet niet jouw standbouwer van toegangspassen voor Trade Mart Utrecht te voorzien. Zonder toegangspassen komt jouw standbouwer niet de beursvloer op.
 • Werken buiten kantoortijden: wij bieden je de extra mogelijkheid om op doordeweekse dagen ook na 00.00 uur en in het weekend aan jouw stand te werken. Vriendelijk verzoeken wij jou vooraf een overwerkvergunning aan te vragen bij Customer Service (030-295 59 99) of per mail op service@jaarbeurs.nl.
 • Licht en ventilatie. De verlichting op Trade Mart Utrecht is tijdens de beursdagen altijd voor 100% aan. Buiten de beursdagen is de verlichting voor 33% aan tijdens kantooruren (08.00 – 18.00 uur). Daarbuiten is geen licht aan op de beursvloer van Trade Mart Utrecht. De exposanten die hun stand opbouwen of op een andere manier werkzaamheden verrichten aan hun stand, dienen zelf te zorgen voor verlichting om deze werkzaamheden te ondersteunen. De ventilatie werkt tijdens de beursdagen of extra inkoopdagen van 08.00 – 19.00 uur. Buiten de beursdagen is de ventilatie uitgeschakeld en is er een basis temperatuur in het gebouw aanwezig van ca. 16ºC.
 • De kosten van standbouw alsmede de overige voorzieningen (o.a. stroom) zijn voor rekening van de deelnemer. Voor operationele inlichtingen kan contact worden opgenomen met het Customer Support tel: 030-295 59 99.
 • Afval dat vrij komt tijdens de opbouw van stands dien je zelf af te voeren. Voor het huren van een container kun je contact opnemen met Customer Support tel: 030-295 59 99.
 • Voor aan- en afvoer van materialen tijdens het bouwen kun je gebruik maken van de ingang van het Beatrixgebouw aan de Mineurslaan, via de Portiersloge. In de Portiersloge krijg je op vertoon van jouw toegangspas een Liftkaart voor lift 5 waarmee je alle materialen naar jouw stand kunt vervoeren. Op hele drukke dagen worden ook alternatieve goederenliften ingezet.
 • Niet bouwen: in verband met de commerciële doelstellingen van de beursdagen is het niet toegestaan om op beursdagen in je stand te bouwen of daar andere dan commerciële werkzaamheden te verrichten. 1 week voor de beursdag mag er ook niet meer gebouwd, geboord, geschuurd of ander werkzaamheden die stof veroorzaken, uitgevoerd worden.
 • Houd Trade Mart schoon. Tijdens het opbouwen willen we je vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen dat de vloerbedekking en andere faciliteiten die Trade Mart Utrecht jou biedt, zo schoon mogelijk te houden. Dek daarom bijvoorbeeld bij schilderen de vloerbedekking in de gangpaden af, laat de gebruikte spoelhokken schoon achter en laat ook geen etensresten of andere resten achter in de gangpaden. Als we met z’n allen deze zaken in de gaten houden, hebben we tijdens de beursdagen het schoonste resultaat.
 • Muizen: in een pand waar veel mensen bij elkaar komen, bouwen muizen een feestje. Het is daarom van groot belang alle eetbare producten en ander afval niet in jouw stand te bewaren tussen de beursdagen in.